Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 26, 2019

Det har varit rätt tyst om Johannes Årsjö i ett år. Vad han gjort sedan elittävlandet avslutats – på hans egna villkor – får du veta i detta avsnitt.

Tyngre Kraftsport är en extra stark podcast, specifikt för dig som är nyfiken på bänkpress, styrkelyft eller strongman. Din värd är världens bäste